top of page

Specjaliści w poradni kardiologicznej KARDIOLAB

Kardiolab%2525202020XII28%25252019_edite
lek. Agata Tucholska
specjalista kardiolog
Echokardiografista z akredytacją Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

 

W 2007 roku ukończyła Akademię Medyczna w Gdańsku. W 2015 r. uzyskała specjalizację z kardiologii. Do września 2019r. pracowała w Pracowni Echokardiografii i na Oddziale Kardiologii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu. Od 2016r pracuje w Oddziale Kardiologii w Szpitalu Polskim w Sztumie, a od 2019r na Oddziale Rehabilitacji w Jantarze. Od 2009 r. wykonuje badania ECHO serca przezklatkowe, a od 2014 r. także przezprzełykowe. W 2019r uzyskała akredytację Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Zajmuje się pacjentami w stanie ostrego zagrożenia życia, z chorobą niedokrwienną serca, niewydolnością serca, wadami serca, nadciśnieniem tętniczym oraz zaburzeniami rytmu, po operacjach kardiochirurgicznych.

W wolnych chwilach robi na drutach, żegluje lub oddaje się pasji ogrodniczej.

Specjalizacje

 

Kardiologia

Kardiologia dziecięca

Endokrynologia dziecięca

Kardiolab%2525202020XII28%25252022_edite
lek. Emilia Rogowska - Konat
specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
Echokardiografista z akredytacją Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

 

W 2004 r. ukończyła Akademię Medyczną w Gdańsku. W 2012 r. uzyskała specjalizację z chorób wewnętrznych. W 2017 r. uzyskała specjalizację z kardiologii. Do 2020r. pracowała w Pracowni Echokardiografii i na Oddziale Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu. Obecnie pracuje w Oddziale Kardiologii w Szpitalu Polskim w Sztumie oraz na Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej w Jantarze. Od 2007 r. wykonuje badania ECHO serca przezklatkowe, a od 2014r. także przezprzełykowe. W 2019 r. otrzymała akredytację Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Zajmuje się pacjentami z ostrymi schorzeniami kardiologicznymi, pacjentami z niewydolnością serca, chorobą niedokrwienną serca, nadciśnieniem tętniczym,  wadami serca, zaburzeniami rytmu, pacjentami po operacjach kardiochirurgicznych, a także planowaniem rehabilitacji kardiologicznej.

W wolnych chwilach trenuje bieganie.

Jarek.jpg
dr n. med. Jarosław Meyer-Szary
specjalista pediatra, kardiolog dziecięcy

 

W 2007 r. ukończył Akademie Medyczną w Gdańsku. W 2014r. zdobył specjalizację z pediatrii, natomiast w 2018r. zdobył specjalizację z kardiologii dziecięcej. W 2016r. uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. Na co dzień zajmuje się małymi pacjentami z ciężkimi schorzeniami kardiologicznymi w Klinice Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Wykonuje badania ECHO serca,zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń rytmu serca, wad serca, prowadzi pacjentów po operacjach kardiochirurgicznych.

Interesuje się fotografią i podróżami.

Edyta.jpg
lek. Edyta Maciejewska
specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog

 

W 2003 r. ukończyła Akademię Medyczną w Gdańsku. W 2011 r. uzyskała specjalizację z chorób wewnętrznych. W 2017 r. uzyskała specjalizację z kardiologii. Od 2005r. pracuje  na Oddziale Kardiologii i w Pracowni Echokardiografii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu. Od 2014 r. wykonuje badania ECHO serca.

Zajmuje się pacjentami z ostrymi schorzeniami kardiologicznymi, pacjentami z niewydolnością serca, chorobą niedokrwienną serca, nadciśnieniem tętniczym,  wadami serca, zaburzeniami rytmu, pacjentami po operacjach kardiochirurgicznych, a także planowaniem rehabilitacji kardiologicznej.

Piotr.jpg
lek. Piotr Niemczyk
specjalista kardiolog

 

W 2011 r. ukończył studia lekarskie na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. W 2019 r. uzyskał specjalizację w dziedzinie kardiologii. Od 2013r. pracuje  na Oddziale Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu. 

Zajmuje się pacjentami z ostrymi i przewlekłymi chorobami układu sercowo-naczyniowego, m.in. z zawałem mięśnia sercowego, stabilną chorobą wieńcową, niewydolnością serca, zaburzeniami rytmu, nadciśnieniem tętniczym, hipercholesterolemią. Wykonuje pełną nieinwazyjną diagnostykę kardiologiczną, w tym echo serca. 

Wolny czas poświęca na czytanie książek, zwłaszcza historycznych, pływanie i jazdę na rowerze.

dr n. med. Matylda Hennig
specjalista pediatrii, endokrynologii i diabetologii dziecięcej

 

W 2009 r. ukończyła Akademie Medyczną w Gdańsku. W 2016 r. uzyskała tytuł doktora nauk medycznych. W 2018 r. uzyskała specjalizację z pediatrii. W 2021 r. zdobyła specjalizację z endokrynologii i diabetologii dziecięcej. Na co dzień zajmuje się pacjentami w Klinice Pediatrii Diabetologii i Endokrynologii Dziecięcej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zajmuje się dziećmi z niedoborem wysokości ciała, z nadmiernym wzrostem, chorobami tarczycy, zaburzeniami dojrzewania, otyłością , zaburzeniami gospodarki wapniowo-fosforanowej, dziewczynkami z zaburzeniami miesiączkowania i hirsutyzmem z cukrzycą. Prowadzi pacjentów z hipercholesterolemią rodzinną w poradni lipidowej dla dzieci. 

bottom of page