top of page

Echo serca Elbląg

Echo serca (echokardiogram, USG serca, UKG) to badanie, które pozwala na ocenę budowy serca i jego pracy. W trakcie badania oceniane są jamy serca (przedsionki, komory), zastawki (ich budowa i funkcja), mięsień lewej i prawej komory (jego grubość i kurczliwość), główne pnie tętnicze i żylne wchodzące i wychodzące z serca (aorta, pień płucny, żyła główna dolna i górna, żyły płucne), osierdzie pod kątem obecności płynu.

 

Główne wskazania do badania Echo serca:

💓 diagnozowanie bólów w klatce piersiowej, omdleń, kołatań serca, obniżonej tolerancji wysiłku, nadmiernej męczliwości

💓 ocena następstw i powikłań choroby wieńcowej (po zawale mięśnia sercowego z określeniem jego wydolności),

💓 ustalanie wskazań do diagnostyki inwazyjnej (koronarografii),

💓 kwalifikacja do zabiegów kardiochirurgicznych (m. in. wrodzonych i nabytych wad serca),

💓 ocena wyników zabiegów kardiochirurgicznych,

💓 weryfikacja wątpliwego wyniku elektrokardiogramu (podejrzenie przebytego zawału serca, niedokrwienie, bloki serca),

💓 określanie przyczyn zaburzeń rytmu serca,

💓 ocena następstw nadciśnienia tętniczego,

💓 monitorowanie leczenia farmakologicznego chorób układu sercowo-naczyniowego

💓 określenie ryzyka powikłań kardiologicznych w trakcie zabiegów operacyjnych (szczególnie u osób starszych),

💓 szeroko pojęta profilaktyka chorób układu krążenia

💓 ocena ryzyka sercowo - naczyniowego u osób uprawiających sport wyczynowo i rekreacyjnie lub zamierzających to robić

Instrukcje dla pacjenta przed i w trakcie badania :

✔️ badanie Echo serca nie wymaga szczególnych przygotowań

✔️ badanie Echo serca może być wykonywane u pacjentów w każdym wieku, także u kobiet w ciąży (nie jest badaniem szkodliwym dla płodu)

✔️ zalecane jest przedstawienie lekarzowi poprzednich wyników badań echo

✔️ w dniu badania należy przyjąć swoje leki

bottom of page